Nova imatge

Perruqueria
Avinguda Països Catalans, 33-35, Ent. 2a