Anna Teixidor

Perruqueria
Carrer dels Valls, 58 (davant l'Asil)