FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Farmàcies de guardia d’aquest mes:

Novembre

Dia 1: Joan Gratacòs
Dia 2: Eva Llaveria
Dia 3: Maria Fàbrega
Dies 4 i 5: Esteve Alsius
Dia 6: Jordi Omedes
Dia 7: Núria Batlló
Dia 8: Rosa Alsius
Dia 9: Albert Masgrau
Dia 10: Joan Gratacòs
Dies 11 i 12: Maria Fàbrega
Dia 13: Francesc Figueras
Dia 14: Esteve Alsius
Dia 15: Jordi Omedes
Dia 16: Núria Batlló
Dia 17: Rosa Alsius
Dies 18 i 19: Joan Gratacòs
Dia 20: Eva Llaveria
Dia 21: Maria Fàbrega
Dia 22: Francesc Figueras
Dia 23: Esteve Alsius
Dia 24: Jordi Omedes
Dies 25 i 26: Rosa Alsius
Dia 27: Albert Masgrau
Dia 28: Joan Gratacòs
Dia 29: Eva Llaveria
Dia 30: Maria Fàbrega
Dia 31: Francesc Figueras

 

Desembre
Dia 1: Jordi Omedes
Dia 2: Núria Batlló
Dia 3: Rosa Alsius
Dia 4: Albert Masgrau
Dia 5: Joan Gratacòs
Dia 6: Eva Llaveria
Dies 7 i 8: Francesc Figueras
Dia 9: Esteve Alsius
Dia 10: Jordi Omedes
Dia 11: Núria Batlló
Dia 12: Rosa Alsius
Dia 13: Albert Masgrau
Dies 14 i 15: Eva Llaveria
Dia 16: Maria Fàbrega
Dia 17: Francesc Figueras
Dia 18: Esteve Alsius
Dia 19: Jordi Omedes
Dia 20: Núria Batlló
Dies 21 i 22: Albert Masgrau
Dia 23: Joan Gratacòs
Dia 24: Eva Llaveria
Dia 25: Núria Batlló
Dia 26: Rosa Alsius
Dia 27: Esteve Alsius
Dies 28 i 29: Núria Batlló
Dia 30: Rosa Alsius
Dia 31: Albert Masgrau

 

 

Les guàrdies comencen a les 9 del matí del dia que s’indica i acaben a les 9 del matí del dia següent. Està obert al públic de les 9 del matí a les 10 de la nit. A partir de les 10 de la nit només es dispensarà medicaments d’urgència amb la corresponent recepta mèdica.

 

Adreces farmàcies

ALBERT MASGRAU
C. Turers, 8 – 972 57 01 29

ESTEVE ALSIUS
C. Girona, 7 – 972 57 00 79

NÚRIA BALLÓ
C. Llibertat, 70-74 – 972 57 63 08

JORDI OMEDES
C. Mercadal, 16 – 972 57 01 46

JOAN GRATACÓS
Pg. Mn. Constans, 180 – 972 57 24 33

ROSA ALSIUS
Av. Països Catalans, 171- 972 57 05 95

EVA LLAVERIA
C. Figueres, 41 (Can Puig) – 972 58 27 35

MARIA FÀBREGA DILMÉ
Av. Països Catalans, 247 – 972 58 38 01

FRANCESC FIGUERAS
Av. Catalunya, 17 – 972 57 13 04