FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Farmàcies de guardia d’aquest mes:

Novembre

Dia 1: Maria Fàbrega
Dies 2 i 3: Esteve Alsius
Dia 4: Jordi Omedes
Dia 5: Núria Batlló
Dia 6: Rosa Alsius
Dia 7: Albert Masgrau
Dia 8: Joan Gratacòs
Dies 9 i 10: Maria Fàbrega
Dia 11: Francesc Figueres
Dia 12: Esteve Alsius
Dia 13: Jordi Omedes
Dia 14: Núria Batlló
Dia 15: Rosa Alsius
Dies 16 i 17: Joan Gratacòs
Dia 18: Eva Llaveria
Dia 19: Maria Fàbrega
Dia 20: Francesc Figueres
Dia 21: Esteve Alsius
Dia 22: Jordi Omedes
Dies 23 i 24: Rosa Alsius
Dia 25: Albert Masgrau
Dia 26: Joan Gratacòs
Dia 27: Eva Llaveria
Dia 28: Maria Fàbrega
Dia 29: Francesc Figueres
Dia 30: Jordi Omedes

 

 

Octubre

Dia 1: Rosa Alsius
Dia 2: Albert Masgrau
Dia 3: Joan Gratacòs
Dia 4: Anna Cubarsí
Dies 5 i 6: Francesc Figueres
Dia 7: Esteve Alsius
Dia 8: Jordi Omedes
Dia 9: Núria Batlló
Dia 10: Rosa Alsius
Dia 11: Albert Masgrau
Dies 12 i 13: Anna Cubarsí
Dia 14: Maria Fàbrega
Dia 15: Francesc Figueres
Dia 16: Esteve Alsiuss
Dia 17: Jordi Omedes
Dia 18: Núria Batlló
Dies 19 i 20: Albert Masgrau
Dia 21: Joan Gratacòs
Dia 22: Anna Cubarsí
Dia 23: Maria Fàbrega
Dia 24: Francesc Figueres
Dia 25: Esteve Alsius
Dies 26 i 27: Núria Batlló
Dia 28: Rosa Alsius
Dia 29: Albert Masgrau
Dia 30: Joan Gratacòs
Dia 31: Anna Cubarsí

 

 

Les guàrdies comencen a les 9 del matí del dia que s’indica i acaben a les 9 del matí del dia següent. Està obert al públic de les 9 del matí a les 10 de la nit. A partir de les 10 de la nit només es dispensarà medicaments d’urgència amb la corresponent recepta mèdica.

 

Adreces farmàcies

ALBERT MASGRAU
C. Turers, 8 – 972 57 01 29

ESTEVE ALSIUS
C. Girona, 7 – 972 57 00 79

NÚRIA BALLÓ
C. Llibertat, 70-74 – 972 57 63 08

JORDI OMEDES
C. Mercadal, 16 – 972 57 01 46

JOAN GRATACÓS
Pg. Mn. Constans, 180 – 972 57 24 33

ROSA ALSIUS
Av. Països Catalans, 171- 972 57 05 95

EVA LLAVERIA
C. Figueres, 41 (Can Puig) – 972 58 27 35

MARIA FÀBREGA DILMÉ
Av. Països Catalans, 247 – 972 58 38 01

FRANCESC FIGUERAS
Av. Catalunya, 17 – 972 57 13 04