FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Farmàcies de guardia d’aquest mes:

Abril
Dimecres 1: Eva Llaveria
Dijous 2: Maria Fàbrega
Divendres 3: Francesc Figueres
Dissabte 4: Jordi Omedes
Diumenge 5: Jordi Omedes
Dilluns 6: Núria Batlló
Dimarts 7: Rosa Alsius
Dimecres 8: Albert Masgrau
Dijous 9: Joan Gratacòs
Divendres 10: Albert Masgrau
Dissabte 11: Albert Masgrau
Diumenge 12: Joan Gratacòs
Dilluns 13: Joan Gratacòs
Dimarts 14: Jordi Omedes
Dimecres 15: Núria Batlló
Dijous 16: Rosa Alsius
Divendres 17: Albert Masgrau
Dissabte 18: Eva Llaveria
Diumenge 19: Eva Llaveria
Dilluns 20: Maria Fàbrega
Dimarts 21: Francesc Figueres
Dimecres 22: Esteve Alsius
Dijous 23: Jordi Omedes
Divendres 24: Núria Batlló
Dissabte 25: Albert Masgrau
Diumenge 26: Albert Masgrau
Dilluns 27: Joan Gratacòs
Dimarts 28: Eva Llaveria
Dimecres 29: Maria Fàbrega
Dijous 30: Francesc Figueres
Març

Dia 1: Núria Batlló
Dia 2: Rosa Alsius
Dia 3: Albert Masgrau
Dia 4: Joan Gratacòs
Dia 5: Eva Llaveria
Dia 6: Maria Fàbrega
Dies 7 i 8: Esteve Alsius
Dia 9: Jordi Omedes
Dia 10: Núria Batlló
Dia 11: Rosa Alsius
Dia 12: Albert Masgrau
Dia 13: Joan Gratacòs
Dies 14 i 15: Maria Fàbrega
Dia 16: Francesc Figueres
Dia 17: Esteve Alsius
Dia 18: Jordi Omedes
Dia 19: Núria Batlló
Dia 20: Rosa Alsius
Dies 21 i 22: Joan Gratacòs
Dia 23: Eva Llaveria
Dia 24: Maria Fàbrega
Dia 25: Francesc Figueres
Dia 26: Esteve Alsius
Dia 27: Jordi Omedes
Dies 28 i 29: Rosa Alsius
Dia 30: Albert Masgrau
Dia 31: Joan Gratacòs

 

 

 

Les guàrdies comencen a les 9 del matí del dia que s’indica i acaben a les 9 del matí del dia següent. Està obert al públic de les 9 del matí a les 10 de la nit. A partir de les 10 de la nit només es dispensarà medicaments d’urgència amb la corresponent recepta mèdica.

 

Adreces farmàcies

ALBERT MASGRAU
C. Turers, 8 – 972 57 01 29

ESTEVE ALSIUS
C. Girona, 7 – 972 57 00 79

NÚRIA BALLÓ
C. Llibertat, 70-74 – 972 57 63 08

JORDI OMEDES
C. Mercadal, 16 – 972 57 01 46

JOAN GRATACÓS
Pg. Mn. Constans, 180 – 972 57 24 33

ROSA ALSIUS
Av. Països Catalans, 171- 972 57 05 95

EVA LLAVERIA
C. Figueres, 41 (Can Puig) – 972 58 27 35

MARIA FÀBREGA DILMÉ
Av. Països Catalans, 247 – 972 58 38 01

FRANCESC FIGUERAS
Av. Catalunya, 17 – 972 57 13 04