Farmàcies de guardia d’aquest mes:

Setembre

Dia 1: Francesc Figueres
Dia 2: Esteve Alsius
Dia 3: Jordi Omedes
Dia 4: Núria Batlló
Dia 5: Rosa Alsius
Dia 6: Albert Masgrau
Dies 7 i 8: Anna Cubarsí
Dia 9: Maria Fàbrega
Dia 10: Francesc Figueres
Dia 11: Esteve Alsius
Dia 12: Jordi Omedes
Dia 13: Núria Batlló
Dies 14 i 15: Albert Masgrau
Dia 16: Joan Gratacòs
Dia 17: Anna Cubarsí
Dia 18: Maria Fàbrega
Dia 19: Francesc Figueres
Dia 20: Esteve Alsius
Dies 21 i 22: Núria Batlló
Dia 23: Rosa Alsius
Dia 24: Joan Gratacòs
Dia 25: Anna Cubarsí
Dia 26: Maria Fàbrega
Dia 27: Francesc Figueres
Dies 28 i 29: Jordi Omedes
Dia 30: Núria Batlló

 

 

Agost

Dia 1: Núria Batlló
Dia 2: Rosa Alsius
Dies 3 i 4: Joan Gratacós
Dia 5: Anna Cubarsí
Dia 6: Maria Fàbrega
Dia 7: Francesc Figueres
Dia 8: Esteve Alsius
Dia 9: Jordi Omedes
Dies 10 i 11: Rosa Alsius
Dia 12: Albert Masgrau
Dia 13: Joan Gratacós
Dia 14: Anna Cubarsí
Dia 15: Maria Fàbrega
Dia 16: Francesc Figueres
Dies 17 i 18: Núria Batlló
Dia 19: Rosa Alsius
Dia 20: Albert Masgrau
Dia 21: Joan Gratacós
Dia 22: Anna Cubarsí
Dia 23: Maria Fàbrega
Dies 24 i 25: Jordi Omedes
Dia 26: Núria Batlló
Dia 27: Rosa Alsius
Dia 28: Albert Masgrau
Dia 29: Joan Gratacós
Dia 30: Anna Cubarsí
Dia 31: Francesc Figueres

 

 

Les guàrdies comencen a les 9 del matí del dia que s’indica i acaben a les 9 del matí del dia següent. Està obert al públic de les 9 del matí a les 10 de la nit. A partir de les 10 de la nit només es dispensarà medicaments d’urgència amb la corresponent recepta mèdica.

 

Adreces farmàcies

ALBERT MASGRAU
C. Turers, 8 – 972 57 01 29

ESTEVE ALSIUS
C. Girona, 7 – 972 57 00 79

NÚRIA BALLÓ
C. Llibertat, 70-74 – 972 57 63 08

JORDI OMEDES
C. Mercadal, 16 – 972 57 01 46

JOAN GRATACÓS
Pg. Mn. Constans, 180 – 972 57 24 33

ROSA ALSIUS
Av. Països Catalans, 171- 972 57 05 95

ANNA CUBARSÍ
C. Figueres, 41 (Can Puig) – 972 58 27 35

MARIA FÀBREGA DILMÉ
Av. Països Catalans, 247 – 972 58 38 01

FRANCESC FIGUERAS
Av. Catalunya, 17 – 972 57 13 04